Partners

  • Akademia Menedżerów Muzycznych

    Celem powstania Akademii jest tworzenie i kształcenie kadry menedżerskiej gotowej do współpracy z artystami i zespołami oraz do skutecznego działania na rynku muzycznym. Będziemy przygotowywać ludzi do profesjonalnego zarządzania muzyką, a przez to poprawiać warunki polskiego rynku muzycznego.

    http://www.akademiamm.pl

  • ©2012 Osterdam Records