muchaDSGN

Konrad “Mucha” Moszyński – artysta, projektant grafiki użytkowej, graficiarz w jednej osobie. Absolwent poznańskiego Uniwersytetu Artystycznego (wcześniej ASP). W 2014 roku obronił dyplom

z wyróżnieniem w Pracowni Animacji prof. Jacka Adamczaka wraz z aneksem powstałym w Pracowni Wydawnictw prof. Mirosława Pawłowskiego. Członek STGU (Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej). Od 2012 roku projektant w labelu muzycznym Osterdam Records. W 2016 roku uhonorowany tytułem Osobowości Ostrowskiej Kultury. Od 4 lat prowadzi własne studio projektowe muchaDSGN, gdzie realizuje kreacje artystyczne dla klientów z Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii, jak

i z dalszych zakątków świata m.in. z: USA, Hong Kongu czy Tajlandii. Na co dzień zajmuje się przede wszystkim kreowaniem wizerunku marek, projektowaniem logotypów, krojów pism, okładek płyt, opakowań, publikacji, wydawnictw, tekstyliów, szyldów, aranżowaniem wnętrz, tworzeniem murali oraz wszelkich innych form wizualnych, w tym teledysków i animacji. Dwukrotnie wyróżniony przez prestiżowy portal branży kreatywnej Behance. Laureat wielu konkursów i wystaw m.in. : Drugiej Ogólnopolskiej Wystawy Znaków Graficznych, 30/30 Konkurs na najlepszą okładkę płytową 2015, Cover awArts | Najlepsze polskie okładki płyt 2015.

Konrad “Mucha” Moszyński – artist, graphic designer, graffiti artist in one person. A graduate of the Poznan University of Arts (formerly ASP). In 2014, he graduated with distinction in the Animation Studio prof. Jacek Adamczak, along with a created in the Studio Publishing prof. Mirosław Pawlowski. Member STGU (Association of Graphic Artists). Since 2012 designer label music Osterdam Records.

In 2016 he awarded the title of Personality of Ostrów Culture. For 4 years running his own design studio muchaDSGN where realizes artistic creations for clients from Poland, Germany, Great Britain, and with the further corners of the world, including the USA, Hong Kong and Thailand. Every day is primarily creating brand image, design logos, typefaces, album covers, packaging, publication, publishing, textiles, signs, arranging the interior, creating murals and any other visual forms, including music videos and animation. Winner of many competitions and exhibitions among others.: The Second Polish Exhibition of Graphic Symbols, 30/30 Competition for the best covers 2015, Cover awArts | Best Polish album cover in 2015.

 

Linki:

https://www.facebook.com/muchadsgn

http://www.muchadsgn.com/

 

Wystawy:

30/30 Konkurs na najlepszą okładkę płytową 2015

21.04.2016-24.05.2016. Poznań (Galeria Miejska Arsenał)

http://konkurs3030.pl/

Druga Ogólnopolska Wystawa Znaków Graficznych

04.09.2015–23.10.2015 Gdynia (Centrum Designu Gdynia)

13.11.2015–31.01.2016 Warszawa (Muzeum Sztuki Nowoczesnej)

11.03.2016-15.05.2016 Wrocław (Galeria Dizajn – BWA Wrocław)

13.04.2016–05.06.2016 Cieszyn (Zamek Cieszyn)

16.09.2016–21.11.2016 Kraków (Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie)

20.10.2016–20.11.2016 Tarnów (Biuro Wystaw Artystycznych)

Lipiec–Wrzesień 2016 Kielce Institute of Design

http://www.owzg.pl/

Klimat Bioróżnorodności

Wystawa plakatu w ramach Partnerstwa dla Klimatu, Ministerstwo Środowiska, Warszawa (2010)

 

Nagrody & Wyróżnienia:

Osobowość Ostrowskiej Kultury 2016

Cover awArts | Najlepsze polskie okładki płyt 2015

http://coverawarts.com/

Behance Graphic Design – Logo & Typography:

https://www.behance.net/gallery/18292097/Logo-Typography

Behance Branding Served 11/21/2015 (identyfikacja marki KONRADY – Transport Międzynarodowy)

https://www.behance.net/gallery/16674233/KONRADY-Transport-Miedzynarodowy

http://www.brandingserved.com/gallery/16674233/KONRADY-Transport-Miedzynarodowy

 

Artykuły & publikacje:

Brooklyn Story

Artykuł na nowojorskim portalu ANIMAL, poświęconym street art’owi:

http://animalnewyork.com/2012/doodle-comes-to-life-in-brooklyn-story/

Artykuł na nowojorskim portalu kulturowym Themathhattan:

http://www.themathhattan.com/2012/05/29/brooklyn-story-doodle-by-muchadsgn-video/

Grafmag – Cudze chwalicie, swego nie znacie – inspirujące projekty Polaków #10

http://grafmag.pl/artykuly/cudze-chwalicie-swego-nie-znacie-inspirujace-projekty-polakow-10/

©2012 Osterdam Records